Agencija za edukaciju - Novi Sad

Dobrodošli na sajt Agencije za edukaciju iz Novog Sada. Na našem sajtu možete da pronađete puno informacija u vezi usluga koje pružamo - kursevima iz računovodstva. Takođe možete da pronađete kontakt informacije pa nas možete kontakirati ako imate dodatnih pitanja.

Agencija je osnovana 2002. godine. Bavi se svim vrstama knjigovodstvenih i njima srodnih usluga: računovodstvena obuka, vođenje poslovnih knjiga, izrada biznis planova, poreske konsultacije... Glavna aktivnost Agencije je obuka iz računovodstva.

Osnivač  i vlasnik Agencije za edukaciju je diplomirani ekonomista Nikola Rašić  iz Novog Sada.

Podaci o Agenciji:

Naziv: Agencija za edukaciju
Adresa: Šljukina 4, 21208 Sremska Kamenica
PIB: 102107869
Matični broj: 55788421

  Šifra i naziv delatnosti: 8559 „Ostalo obrazovanje“ na drugom mestu nepomenuto (podučavanje iz oblasti knjigovodstva i računovodstva.