Osnovni kurs

Namena kursa

Osnovni kurs iz računovodstva služi da polaznici kursa steknu znanje za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Kurs je namenjen:

• licima koja se po prvi put sreću sa računovodstvom

• licima koja imaju obrazovanje ekonomske struke ali se u praksi nisu bavila računovodstvom

• licima koja obavljaju u praksi deo računovodstvenih poslova i žele da steknu znanje o celini

Kurs počinje upoznavanjem sa osnovnim pojmovima u računovodstvu. Nakon toga se obrađuju celine vezane za osnovna sredstva, materijalno poslovanje, blagajničko poslovanje, troškove, zarade, trgovinu, poreze, obračun proizvodnje i izrada završnog računa. Teorijska izlaganja su praćena zadacima iz prakse uz korišćenje svih vrsta obrazaca i formulara koji se koriste u praksi.

Trajanje kursa

Kurs traje 72 školska časa. Nastava se odvija jednom nedeljno po šest časova tako da kurs traje dvanaest nedelja.

Mesto održavanja kursa

Kurs se održava u gradovima u kojima se skupi dovoljan broj polaznika. Nastava se izvodi u prostorijama sa obezbeđenim uslovima za rad (škole, privredna komora...).

Način izvođenja nastave

Predavač  prvo objasni osnovne pojmove karakteristične za odgovarajuću materiju. Nakon toga se pristupa rešavanju konkretnih zadataka iz prakse. Zadaci se rešavaju uz aktivno učešće polaznika. U toku kursa polaznici samostalno izrađuju praktične radove iz nekoliko oblasti. Na kraju kursa je predviđena provera znanja.

Šta polaznici kursa dobijaju na kursu

Literaturu (skripta „Računovodstvo za pravna lica i preduzetnike“ i skripta „Računovodstvo-zbirka zadataka I“)

Sertifikat

Cena kursa

Cena kursa za školsku 2022/23 godinu iznosi 39.000 dinara.

Način plaćanja

Plaćanje se može vršiti u tri jednake rate. Prva rata plaća se na trećem predavanju dok se druge dve plaćaju na šestom i devetom predavanju. Plaćanje se može vršiti gotovinski ili na tekući račun agencije.

Pogodnost

Prva dva predavanja su besplatna i služe kandidatima da odluče da li će nastaviti da pohađaju kurs. Kandidati koji se odluče da nastave kurs to potvrđuju dolaskom na treće predavanje i plaćanjem prve rate.