Pitanja o kursu

Da li se na kursu dobija neki certifikat?

Da. Po završetku kursa se dobija sertifikat o položenom kursu i osposobljenosti za finansijskog knjigovođu.

Da li se po završetku kursa dobija neki certifikat i da li ću moći da potpisujem završni račun?

Moći ćete ukoliko zadovoljavate kriterijume vašeg poslodavca. Po završetku kursa se dobija sertifikat o položenom kursu i osposobljenosti za finansijskog knjigovođu. U članu 14. Zakona o računovodstvu je propisano da poslodavac svojim opštim aktom definiše kriterijume za lice koje će izrađivati završne račune. Ti kriterijumi mogu biti radno iskustvo, stepen školske spreme i sl. To znači da završne račune mogu potpisivati sva lica koja zadovoljavaju postavljene kriterijume tj. zakonski sertifikati (priznati od strane Republike Srbije) u oblasti računovodstva više ne postoje.

Da li se na kursu osim teoretskog znanja nudi nešto što se može koristiti u praksi?

Na kursu je akcenat upravo na obradi primera koji se sreću u poslovanju firmi. Takođe, polaznici kursa samostalno rešavaju nekoliko praktičnih radova gde primenjuju teoretsko stečeno znanje na predavanju i popunjavaju propisane obrasce.

 

Da li ću po završetku kursa biti sposoban da samostalno vodim knjige?

Kurs je zamišljen tako da pruža dobru i teoretsku i praktičnu osnovu. Prolaze se sve oblasti: od osnovnih pojmova u računovodstvu, preko obrade svih klasa do izrade završnog računa. Na kursu se rade zadaci koji se sreću u praksi. Polaznici kursa samostalno rade praktične zadatke predviđene kao provera znanja. Na kursu se dobija i  literatura u skladu sa važećim zakonskim propisima. Uz određeni period prilagođavanja u praksi, moći ćete samostalno da vodite knjige.

 

Imam srednju poljoprivrednu školu i nikad se nisam sretala sa knjigovodstvom. Da li je za kurs potrebno neko predznanje?

Nije. Na kursu se počinje od osnovnih pojmova u računovodstvu i postepeno se prelazi na složenije stvari.

 

Da li se na kursu obrađuje klasa 9?

Da. Obrađuje se i teoretski (kroz upoznavanje sa osnovnim pojmovima i zadacima klase 9) i praktično (kroz izradu zadataka iz prakse).

 

Da li se na kursu rade Međunarodni računovodstveni standardi?

Međunarodni računovodstveni standardi se obrađuju u meri za koju predavači pretpostavljaju da je dovoljna za samostalno vođenje knjiga većine firmi. U okviru rešavanja praktičnih zadataka ukazuje se na odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.

 

Da li se na kursu obrađuje izrada završnog računa?

Obrađuje se na konkretnom primeru sa celokupnim kontiranjem i popunjavanjem obrazaca bilansa.

 

Da li se plaćanje može vršiti u ratama?

Plaćanje se može vršiti u tri rate- na trećem, šestom i devetom predavanju. Napominjemo da su prva dva predavanja besplatna tj. to je probni period za vašu odluku da li želite da nastavite kurs.

 

Da li se na naprednom kursu u okviru biznis plana uči način popunjavanja tabela ekonomskog i finansijskog toka kod metoda za ocenu uspešnosti biznis plana?

Sve kategorije pomenute u Biznis planu su obrađene teoretski i kroz računski primer sa objašnjenjem.

instrukcije iz matematike